1 miljoen tevreden klanten
120+ aangesloten aannemers
100.000 projecten uitgevoerd

Privacy

Wet bescherming

Vanaf 1 september 2001 is de nieuwe wet bescherming persoonsgegevens van kracht. De nieuwe wet biedt een nog betere bescherming van jouw persoonlijke gegevens. Uiteraard houdt AannemerOffertes.nl zich aan deze wet. We hechten veel waarde aan jouw privacy.

Doel

De door jou verstrekte persoonsgegevens gebruikt AannemerOffertes.nl alleen voor het doel waarvoor je ze aan ons verstrekt hebt. Dat is het aanvragen van offertes.

Bescherming tegen verdere verspreiding

Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend aan die bedrijven verstrekt waarvan je een offerte wilt ontvangen. Verdere verspreiding laten wij niet toe.

Geheimhouding

De medewerkers van AannemerOffertes.nl en de medewerkers van bedrijven bij wie je de offertes aanvraagt hebben toegang tot jouw persoonsgegevens. Allen zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.

Beveiliging

De gegevens die je verstrekt worden opgeslagen in de beveiligde databank van RackSpace.

Recht van inzage en correctie

Je hebt altijd het recht van inzage in de gegevens die AannemerOffertes.nl over je in bezit heeft. Je hebt het recht deze te laten verbeteren of onjuiste gegevens te laten verwijderen. Je kunt deze gegevens uitsluitend schriftelijk opvragen door contact met ons op te nemen.

Cookies

Een cookie is een klein bestand dat door AannemerOffertes.nl op jouw computer geplaatst wordt. Dit doen we, omdat AannemerOffertes.nl af en toe van lay-out veranderd. Om ervoor te zorgen dat je steeds op dezelfde website terecht komt slaan we via de cookie jouw IP-nummer op.

Wijzigingen in deze privacy policy

Deze privacy policy geldt vanaf 15 december 2004 en kan slechts door AannemerOffertes.nl worden gewijzigd. Wordt de privacy policy gewijzigd, dan zullen wij je daarover informeren via deze website op de homepage.

Vragen en contact

Heb je vragen over deze privacy policy dan kun je contact met ons opnemen.